Els van Dongen (1946-2009)

Articles 

1988    Betekenen van ziekte. Een explorerende studie naar de mogelijkheid van een semiotische analyse bij de bestudering van ziekte als symbool van sociaal conflict. Amsterdam/Utrecht: University of Amsterdam, Doctoral Thesis.
1989    Die deur is de wereld. Communicatie en betekenisgeving in een therapeutische gemeenschap. Utrecht: Universiteit van Utrecht, doctoral thesis.
1990    Middelen van onderdrukking en verzet: De sociale betekenis van medicijnen in een psychiatrische afdeling. Medische Antropologie 2/1: 39-50.
1991    “Sla”. Conversatieanalyse en etnografie. Antropologische Verkenningen 10/1: 30-42
1991    Werkelijkheid in waanzin: Sociale aspecten in het spreken van psychotische patienten. Medische Antropologie 3/1: 67-85.
1991    Oorlog en zakendoen. Over het gebruik van metaforen in teambesprekingen in een psychiatrisch instituut. Tijdschrift voor Psychiatrie 33/2: 138-145.
1992    Je broek laten zakken voor een riks of je verhaal vertellen voor een pilsje? Cahier ½: 50-55.
1992    Folie à deux of quatres-mains? Een commentaar op de pathologische visie van De Jong op de relatie tussen antropologie en psychiatrie. Medische Antropologie 4/1: 87-92.
1992    Konversatiestijlen van mannen en vrouwen in de hulp­verlening. Een paper voor behandela­ren en verpleeg­kundigen van het psychi­atrisch ziekenhuis. Etten-Leur: "Het Hoog­huys".
1993    Moderne gek wordt weer op een narrenschip geplaatst. Volkskrant, Forum: 9 april.
1993    “Ik zit in de werkelijkheid te praten en jij in een fantasiewereld.” Conversaties van psychotische mensen met hulpverleners. Antropologische Verkenningen 12/2: 1-24.
1993    Knecht van de duivel, dienaar van God. Zelfdiagnose en rituelen van een schizofreen. Medische Antropologie 5/2: 227-239.
1993    Genderverschillen in conversaties van hulpverleners in een psychiatrisch ziekenhuis. Tijdschrift voor Taalbeheersing 15/4: 286-302.
1994    Zintuigen: Een inleiding. Medische Antropologie 6/1: 1-6.
1994    Ik voel het kraken in mijn hersens. Schizofrene mensen en aanraking. Medische Antropologie 6/1: 66-82.
1994    Over metselaars en geheime krachten. Medische Antropologie 6/1: 175-181.
1994    The subjective experience of psychotic people: Value of cultural elements in interactions between therapists and patients. Hamburg: XIVth World Congres of Social Psychiatry.
1994    Some double messages for psychotic people in clinical interactions. Asylums Vol. 8.
1995    A theoretical frame and a method for analysis of medicines and the sick body. Athens: Biomed/ASPRO.
1995    Een voorhoofd van glas. Verlies en behoud van geheimen bij psychotici. Medische Antropologie 7/1: 51-74.
1995    De psychoticus: kunstenaar of knutselaar? In: Pinxten, R. & A. de Ruijter (eds), Cultuurstudie 2, Utrecht: ISOR. pp. 1-30.
1995    Mevrouw van Dam in Disneyland. Chroniciteit tussen moderniteit en postmoderniteit. Gezondheid, Theorie in Praktijk, 3/2: 172-193.
1996      Eigen beelden verdwijnen achter psychiatrisch etiket. Deviant 3/11: 26-31.
1996    De `native' als vreemdeling. Medisch-antropologisch onderzoek in Neder­land. Medische Antropologie 8/2: 340-350.
1997    Space and time in the lives of people with long-standing mental illness: an ethnographic account. Anthropology and Medicine 4/1: 89-105.
1997    Ten geleide: Ouderen, welzijn en zorg (samen met S. van der Geest). Medische Antropologie 9/1: 1-7.
1997    Ongelukjes en niet-ongelukjes: infantilisering en het oude lichaam. Medi­sche Antropologie 9/1: 41-61.
1997    Eten, controleren, kicken en verzet: Een zoektocht naar een betekenis van anorexia. Medische Antropologie 9/2: 322-342.
1998    "I wish for a happy end" Hope in the lives of chronic schizophrenic people,   Anthropology & Medicine, Vol. 5, no.2: 169-192.
1998    Editorial: Medical Anthropology at home: Creating distance (samen met S. Fainzang). Anthropology & Medicine 5/3: 245-250.
1998    Strangers on Terra Cognita: Authors of the Other in a mental hospital, Anthropology & Medicine, 5/3: 279-293.
1999    Ten geleide: Poep, cultuur en welbevinden (samen met S. van der Geest). Medische Antropologie 11/1: 1-7.
1999    It isn't something to yodel about, but shit fits! Disgust, social relations and status within a mental hospital. Medische Antropologie, 11/1: 68-84.
1999    Het ongekende lichaam: Institutionele zorg voor allochtone ouderen. In: Gerontologie en Geriatrie. Proceedings 22th winter meeting. Garant: Leuven/Apeldoorn.
2000    Reconstitution and the self in old age of chronic mentally ill people. Medical Anthropology 19/4: 383-411.
2000    Preface. In: S. Fainzang, Of malady and misery. An African perspective on European illness. Series: Health, culture and society, Vol. 9. Amsterdam: Spinhuis, pp.1-3.
2000    Motieven voor en methoden van stoppen met spuiten onder Amsterdamse druggebruikers: een kwalitatieve studie. Tijdschrift voor Alcohol en Drugs en ander Psychotrope stoffen 24/3: 125-140 (together with E. Witteveen, M. Langendam & E. van Ameijden).
2000    Als dwazen vertellen, gaat de tijd op de loop. Tijd, herinneren en vergeten in een gesloten gemeenschap en daarbuiten. Medische Antropologie 12/2.
2001    Trauma, remembrance and art in South Africa: an impression. Medische Antropologie 13/1: 121-133.
2001    Faeces, nurses, social relations and status in a mental hospital. Aging and Mental Health 5/3: 205-216
2001        The relevance of medical anthropology in a pandemic world. Ethnologies Comparées, Santé et Maladie, Questions contemporaines, 3.
2001        The art of touching : The culture of ‘body work’ in nursing (with Riekje Elema). Anthropology & Medicine 8 (2/3): 149-162.
2001    Successful Aging in the Oldest Old: Who can be characterized as successfully aged?  Together with: Margaret von Faber, Annetje Bootsma-van der Wiel, Eric van Exel, Jacobijn Gussekloo, Anne M. Lagaay, Dick L. Knook, Sjaak van der Geest and Rudi G.J. Westendorp. Archives of Internal Medicine Vol 16/22.
2002    La forza dell'anoressia. AM. Rivista della Società Italiana di antropologia medica 9/10: 59-81.
2002    Paradise regained. How older people who are chronically mentally ill reinvent a social self. Medical Anthropology 19/4.
2002        Magic and ritual in mad stories. In: J. Comelles & E. van Dongen, Themes in Medical Anthropology.
2003        Presentation (together with J. Comelles). In: J. Comelles & E. van Dongen, Themes in Medical Anthropology. Pp. 21-25
2002        Introduction. In: Narratives, in J. Comelles & E. van Dongen, Themes in Medical Anthropology, pp. 25-27.
2002    Epilogue: Reflections and Future Paths, in J. Comelles & E. van Dongen, Themes in Medical Anthropology, pp. 395-399.
2002    Presentation (together with J. Comelles), in E. van Dongen & J. Comelles, medical Anthropology and Anthropology, Contributions of Medical Anthropology at Home to anthropological theories and health debates, pp. 21-23
2002    Closing notes second meeting MAAH. In: E. van Dongen & J. Comelles, Medical Anthropology and Anthropology, pp. 419-425.
2002    Theatres of the lie. Anthropology & Medicine 9/2: 135-153.
2002    Humanimals, huchines and glokin. Bodies and medical technology. Medische Antropologie 14/1: 134-149.
2003    Auditory rehabilitation of old persons from the general population. The Leiden 85-plus Study (together with J. Gussekloo, M. von Faber, et al). British Journal of General Practice
2003    Die lewe vat ek net soos ek dit kry. Life stories and remembrance of older Coloured people on farms in the Western Cape Province. Journal of Cross-Cultural gerontology 18: 303-337.
2003    Walking stories: Narratives of mental patients as magic. Anthropology & Medicine 10/2: 207-222.

2004        Succesvol oud op hoge leeftijd; de Leiden 85-plus Studie. Ned. Tijdschrift Geneeskunde 148(20): 985-990 (with A. Bootsma-van der Wiel, et al).
2004    Sell a Book and Cook a Dog: Misery, Memory and Space from Siberian Camps to Apartheid. Transcultural Psychiatry 41: 360-385.
2004    Big mother is watching you. In De taal van het gevoel. A. Oderwald, F. Meulenberg & W. van Tilburg (eds). Amsterdam: Atlas, pp. 89-103.

2004    Remembering in times of misery. Can older people in South Africa ‘work through’? ASSR Working Paper Series, http://www.assr.nl/
2004    Discrimination: The opaqueness of the phenomenon. In: Toolkit Partners in Health, Phase II. A pilot action to fight against discrimination in health care services. “For diversity, against discrimination”, European Union, Social Affairs.
2005    Etnografie van lijden en moraliteit. De bijdrage van antropologen aan de terugkeer van de morele dimensie in de gezondheidszorg. Cultuur, Migratie, Gezondheid 2/1: 18-25.
2005    Repetition and repertoires: The creation of cultural differences in Dutch mental health care. Anthropology & Medicine 12/2: 179-197.
2005    Musa ukuba yibokhwe ezigusheni: Social gerontocide in South Africa? In: Medische Antropologie 17/1: 7-22.
2005    Hablando y haciendo. El “modelo pólder” de la atención en salud mental. Revista de Antropología Social 14: 177-198.
2005    The context of crime victim support in the Netherlands. In: M. Steyn, ‘N maatskaplike werkmodel vir ondersteuningsdienste aan misdaad-geaffecteerdes in die Noordwes provinsie. Potchefstroom: Noordwes Universiteit, PhD-thesis, pp. 59-65.
2005    Remembering in times of misery: can older people in South Africa ‘get through’? Ageing and Society, 25/4: 525-541.  
2005    Ongezonde uitsluiting. Chronisch zieken zonder verblijfsvergunning in Nederland, leefsituatie en behandeling (together with Hugo Konz and Joost den Otter). Cultuur, Migratie, Gezondheid 0205: 14-25. 

2007    Healing care? Rehabilitation of female immigrant patients with chronic pain from a family perspective. Disability and Rehabilitation 29/4: 323-332. Together with: Ingrid Sturkenboom, Jos Dekker,  Emmanuel Scheppers and Joost Dekker.
2007    Souffrance dans le Polder. Contextes inhospitaliers et psychiatrie pour réfugiés. Socio-Anthropologie 21: 51-69 (translated by Lionel Obadia).
2007    Anthropology on beds. The bed as field of research. Anthropology Today 23/3: 1-4.
2008    Keeping the feet of the gods and the saints warm. Mundane pragmatics in times of suffering and uncertainty. Anthropology & Medicine 15/3: 263-269.

Website by Folibee